Skip to main content

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder, Tomas Hansen, hos Asker og Bærum Grøntmiljø har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger, med mindre annet er spesifisert.
Opplysninger om kunder
Vi henter inn personinformasjon for å vite hvor vi skal jobbe, sende ut faktura og for nødvendig kommunikasjon med kunde under arbeider. Personinformasjon vi henter inn ved opprettelse av kundeforhold er navn, tlf, adresse og mail. Denne informasjonen oppgis av kunden selv og er nødvendig for oppstart av kundeforholdet.
I henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) kan personopplysninger behandles når det er «nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt».
Opplysninger om ansatte
Asker og Bærum Grøntmiljø behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).
Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.
Vår nettside
Google Analytics
For å kunne forbedre vår nettside samt drive målrettet markedsføring benytter vi oss av analyseverktøy Google Analytics. Dette verktøyet samler inn avidentifisert informasjon om besøkende på vår nettside. Det vil si at informasjonen ikke kan spores til en enkeltperson. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her. Lurer du på hvordan Google Analytics hjelper oss med målrettet markedsføring kan du lese mer her.
Om det er ønskelig kan du velge bort bruk av informasjonskapsler i din nettlesers innstillinger. Les mer om dette her.
Mail og telefon
Informasjonen som oppgis blir kun benyttet for å besvare henvendelsen.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Oppbevaring
Opplysningene som registreres oppbevares i Trippeltex, på mail, skytjenester og Abax.
Etter endt prosjekt avsluttes det i Trippeltex, men kunder blir lagret så lenge det er hensiktsmessig.
På forespørsel fra kunden selv kan vi ved sjeldne tilfeller utlevere personinformasjon til tredjepart. Dette gjelder situasjoner hvor kunden ønsker å bli anbefalt andre aktører. I disse tilfellene utleveres telefonnummer.
Rutiner
Personopplysningene vi sitter på er passordbeskyttet og følger ellers skytjenestenes sikkerhetsrutiner. Ved ønske kan personen det gjelder til en hver tid be om innsyn i eller sletting av sine egne personopplysninger.
Kontaktinformasjon
Adresse: Skogveien 27, 1390 Vollen
E-post: post@abgrontmiljo.no
Tlf: 907 34 767